El LPCCP prepara una guia d’autoavaluació de la transparència i la qualitat de la informació per a les entitats socials

En el marc del projecte Transparència, qualitat de la informació i participació, al que dóna suport l’Ajuntament de Barcelona, el LPCCP està preparant una guia que ha de permetre a les entitats socials fer diagnòstic de la comunicació que fan actualment i saber com millorar la seva transparència i la qualitat de la informació que publiquen.

Per tal de sensibilitzar sobre aquestes qüestions i per a recollir informació sobre la situació real de la comunicació i la transparència als webs de les organitzacions, s’estan oferint sessions de formació participativa gràcies a la col·laboració d’entitats de segon i tercer nivell com el Consell d’Associacions de Barcelona amb seu a Torre Jussana on s’han desenvolupat les jornades “Com millorar la Transparència i la transmissió d’informació?”

La guia, que es publicarà al mes de desembre, inclourà una relació d’indicadors, amb diferents graus de dificultat, i de criteris d’aplicació perquè les entitats puguin fer autoavaluació de la transparència i la qualitat de la informació i planificar com han d’anar millorant.