El LPCCP publica una guia d’autoavaluació de la transparència per a entitats sense ànim de lucre

Transparent

El LPCCP ha publicat en format digital, de forma gratuïta i en línea, el llibre Transparència i qualitat de la informació de les entitats sense ànim de lucre. Manual i guia d’atoavaluació.

La publicació ofereix pautes perquè les entitats sense ànim de lucre (ESAL) puguin aplicar criteris de transparència i de qualitat de la informació. Al Manual s’explica què és la transparència, per què és important per les ESAL i quins criteris de qualitat s’han d’aplicar per a fer una comunicació veritablement transparent.

A la segona part del llibre, la Guia d’autoavaluació, presenta una relació d’indicadors de transparència dividits en cinc esglaons de dificultat. D’aquesta forma, des de les entitats amb menys recursos humans i econòmics fins a les més grans, poden fer diagnòstic de quina és la seva situació i saber com la poden anar millorant.

TransparentLa publicació s’ha fet amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona al projecte Transparència, qualitat de la informació i participació. Amb aquest finançament el LPCCP ha impartit 11 sessions de formació sobre transparència per a entitats sense ànim de lucre. Aquests tallers han permès compartir la perspectiva de treball del LPCCP amb les entitats participants i recollir així els seus suggeriments i propostes per a enriquir el contingut de la guia i ajustar-la a les seves necessitats i possibilitats.

Transparència i qualitat de la informació de les entitats sense ànim de lucre. Manual i guia d’atoavaluació.