Suport de l’Ajuntament Barcelona per a continuar treballant per la transparència i la qualitat de la informació

LPCCP-ESAL-2015-360pxEl projecte Transparència, qualitat de la informació i participació ha rebut un nou finançament de l’Ajuntament de Barcelona per l’any 2015. Aquest recolzament dóna continuïtat al projecte iniciat al 2014 per millorar la comunicació de les entitats sense ànim de lucre.

Gràcies a aquesta subvenció es podran fer noves sessions de formació sobre transparència per a entitats no lucratives – com associacions, fundacions, federacions i altres – i iniciar el procés de creació d’un mecanisme d’autoregulació de les entitats sobre transparència i qualitat de la informació.

L’any passat es van fer 11 sessions de formació i es va publicar el document Transparència i qualitat de la informació de les entitats sense ànim de lucre. Manual i guia d’autoavaluació. Aquest text mostra un procediment per tal que les organitzacions puguin avaluar la informació que ofereixen i un mètode per a millorar-la de forma esglaonada i considerant les dificultats que poden tenir les entitats amb menys recursos econòmics i humans.

La formació que s’impartirà al 2015 es fonamentarà en aquest document per aclarir els criteris que s’exposen i per assessorar a les entitats en l’aplicació sense oblidar les particularitats de cadascuna.