El 55,2% de les entitats que fan servir Transparent tenen la seu fora de la ciutat de Barcelona

IMG_20160611_103836
Xerrada de presentació a la IX trobada de Centres d’Estudis de les Comarques de Lleida, la Franja, Aran i Andorra, a Almacelles, el 10 de juny de 2016

El segon informe TransparEnt mostra canvis en la distribució territorial de les entitats registrades a la plataforma. A finals de maig, més de la meitat de els entitats registrades eren de la ciutat de Barcelona. En canvi, a finals de juny, 64 de les de les 116 entitats inscrites (55,2%) tenen la seu a altres poblacions del territori, de forma molt repartida.

Aquesta canvi de tendència s’ha donat perquè les sessions de formació fetes a Lleida, Girona i Vic i altres actuacions de difusió, han donat a conèixer el projecte a entitats d’aquestes i altres demarcacions de Catalunya.

L’informe ofereix altres dades, com que predominen les associacions (56), malgrat que hi ha un bon nombre de fundacions (30) i de federacions (18). Pel sector d’activitat, majoritàriament són entitats d’acció social (68) i de cultura (15). El seu àmbit d’actuació acostuma a ser autonòmic (48) amb una forta presència de les comarcals (30) o locals (20), encara que també hi ha un nombre elevat d’entitats de caire internacional (11).

L’informe presenta altres dades i conclusions. Es pot consultar al pàgina del projecte TransparEnt, a la secció Publicacions.

A més de les dades d’ús de la plataforma, l’informe ofereix la relació d’actuacions de difusió i formació que es van fer en el mes de juny. Concretament, es van impartir sis sessions de formació, es van fer dues conferències i es van repartir 2.200 flyers informatius amb motiu de la celebració  del V Congrés del Tercer Sector Social.