Estudi sobre la transparència de les entitats subvencionades per l’Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona ha encarregat al LPCCP-UAB un estudi sobre la transparència de les entitats a les que ha adjudicat subvencions en 2016. L’informe final recollirà les dades obtingudes i recomanacions perquè les entitats puguin millorar la seva transparència i perquè també el propi Ajuntament millori els serveis que les ofereix per aconseguir-ho.

2016-09-21-11-32-49
Formació per les entitats de la Federació ECOM (21/09/2016)

L’origen del treball es troba en l’obligació que té l’Ajuntament de Barcelona, com la resta d’administracions públiques, d’exigir a les entitats que reben subvencions el compliment amb la Llei de Transparència. Però també des de la voluntat que el conjunt de les organitzacions no lucratives incorporin el valor de la transparència com un tret distintiu.

L’estudi inclourà a totes les entitats que han rebut alguna subvenció per determinar quines són les que tenen l’obligació legal de ser transparents. D’aquestes, es seleccionarà una mostra que serà avaluada amb la metodologia del projecte TransparEnt, per determinar quines informacions publiquen o no publiquen i si ho fan de la forma adient. Es comunicarà a cada entitat el resultat de la seva avaluació i també s’oferirà informació, tant a aquestes com al conjunt d’entitats subvencionades en 2016, sobre els recursos disponibles perquè puguin millorar la seva comunicació.

Un d’aquests recursos és la plataforma TransparEnt, que ja utilitzen més de 150 entitats. Aquest recurs, gratuït i en línia, es complementa amb sessions de formació en transparència per entitats que s’estan fent en diferents ciutats de Catalunya.

Podeu trobar més informació sobre l’oferta de formació a l’agenda