Segona reunió de la Taula Consultiva sobre Transparència de les ENL

La taula consultiva sobre transparència de les entitats sense ànim de lucre s’ha reunit per valorar l’estat de la transparència de entitats, l’evolució del projecte TransparEnt i per proposar noves línies d’actuació. Les conclusions van recollir la necessitat de proporcionar a les entitats models i eines perquè puguin aplicar criteris de transparència amb més facilitat. També es va destacar la importància de reformular el pla de formació actual per poder fer un assessorament més directe a les entitats participants.

La reunió va ser presidida pel Sr. Bernat Valls, Director General d’Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat de Catalunya (DGACC). L’equip del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB (LPCCP) va exposar els resultats del projecte TransparEnt. Es va destacar que més de 170 entitats fan servir la plataforma TransparEnt per avaluar l’estat de la seva comunicació i per millorar la seva transparència. A més d’aquest recurs gratuït, el pla de formació impulsat per la DGACC està tenint una gran influència, que es posa de manifest en algunes de les característiques de les entitats que s’han registrat, com la distribució al territori o l’àmbit territorial d’actuació.

img_4042A la vegada, s’està oferint formació sobre transparència aprofitant altres esdeveniments com la darrera Escola d’Estiu del Voluntariat o els programes de formació de Torre Jussana. Les entitats també compten amb serveis tècnics i d’assessorament com els que ofereixen Xarxanet o Voluntariat.org i amb publicacions com la Guia de Transparència per entitats publicada per la Generalitat de Catalunya. També es pot apreciar el creixent interès dels ajuntaments per donar suport a les entitats. Així, per exemple, l’Ajuntament de Sabadell està col·laborant amb la DGACC en l’organització de sessions de formació per les entitats del municipi o l’Ajuntament de Barcelona ha encarregat un estudi per saber quin és l’estat de la transparència de les entitats que reben subvencions del mateix ajuntament i per informar a les entitats sobre els recursos de què disposen per poder aplicar les obligacions de la Llei de Transparència.

Tots aquests esforços estan donant fruits en la sensibilització i coneixement de la importància de la transparència i sobre els criteris que s’han d’aplicar per incorporar la transparència com un tret identificador de les entitats. A la vegada, es van exposar les dificultats que les entitats tenen per aplicar-los de forma rigorosa i constant. Així, es va destacar que cal recolzar especialment a les entitats petites i mitjanes, es a dir, les que tenen menys recursos. Per aquesta raó, es va exposar la necessitat de millorar les eines que s’ofereixen perquè sigui fàcil publicar i organitzar les informacions a les webs, tot aprofitant els projectes que estan desenvolupant diferents organitzacions i administracions públiques.

img_4006Una segona conclusió va ser que cal donar per superada una primera fase de formació basada en la sensibilització i el coneixement de les idees i criteris més generals. En aquest sentit, es va destacar l’experiència que s’està fent amb la Federació Allem, consistent en una sèrie de quatre sessions de formació amb el grup d’entitats sòcies, per tal que puguin assolir un esglaó més del procediment TransparEnt en cada sessió. Aquest model, es pot adaptar a les necessitats de les diferents federacions que haurien de compartir el lideratge del procés amb la DGACC.

La reunió de la Taula es va celebrar a Torre Jussana el passat divendres 4 de novembre. A més del Sr. Bernat Valls, van participar la Sra. Núria Espuny, Directora General de Transparència, Dades Obertes i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Marc Viñas, Subdirector General de Cooperació Social i Voluntariat, la Sra. Rosa Valentí, responsable del Departament de Transparència de l’Ajuntament de Barcelona, la Sra. Amparo Moreno, directora del LPCCP i representants de la Federació ECAS, Agnès Felis, de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Montse Rosell i Montserrat Palanques, del Consell d’Associacions de Barcelona, Miquel Àngel Aragó, de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social a Catalunya, Anna Albareda, i de l’equip del LPCCP, Pedro Molina i Alexandre Lavado.

Al web TransparEnt podeu trobar més informació sobre el desenvolupament de la primera reunió de la Taula

Podeu consultar també el 4t. Informe TransparEnt amb les dades d’utilització de la plataforma del mes d’octubre de 2016 i el desenvolupament del projecte.