213 entitats de Catalunya han fet servir TransparEnt al 2016

Presentació de la plataforma TransparEnt, 7 d’abril de 2016, sala d’actes del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

El 5è informe del projecte TransparEnt mostra l’evolució de les dades d’utilització de la plataforma TransparEnt al llarg del 2016, des de la presentació que es va fer el dia 7 d’abril. En aquests mesos s’han inscrit 213 entitats. D’aquestes, més de la meitat, 109, són associacions i també s’han inscrit 58 fundacions, 26 federacions i altres 20 entitats de diferents tipologies.

128 entitats registrades corresponen al sector social i la resta es reparteixen en proporcions molt menors entre altres àmbits d’actuació, com cultura, formació, esport, etc. També cal destacar que 137 inscripcions corresponen a entitats que tenen pressupostos anuals per sobre de 100.000€. Aquesta dada mostra que les entitats amb més recursos i amb més obligacions legals, han estat les primeres interessades per fer servir el procediment per a millorar la seva transparència.

Malgrat aquestes bones dades d’ús, incloent-hi que la web ha rebut en aquests 9 mesos més de 22.000 visites, també es constata que moltes entitats encara tenen dificultats per avançar en la publicació de les informacions. Per això, es mantindran al 2017 les actuacions de formació i difusió impulsades per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat de Catalunya. El pla de formació s’està definint en aquest dies amb la perspectiva de començar una nova fase d’assessorament més directe i continuat a les entitats interessades.

Per altra banda, en 2017 es suma el suport al projecte de la Direcció General de Transparència, Dades Obertes i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya. Aquest recolzament permetrà mantenir activa la plataforma de treball i s’estan estudiant altres possibles desenvolupaments per a millorar les funcionalitats actuals i incorporar altres de noves.

Més informació al  5è. Informe TransparEnt, novembre-desembre 2016 que trobareu a l’apartat Informes i publicacions