Llum i ombres de la Llei de la Transparència

Amparo Moreno Sardà, directora del LPCCP

L’Associació d’Amics UAB  va organitzar un debat al Col·legi de Periodistes de Catalunya, amb el títol Llums i ombres de la Llei de la Transparència. L’acte va comptar amb la participació de Rafael Ribó, Síndic de Greuges de Catalunya, Jordi Foz, Secretari de Transparència i Govern Obert de la Generalitat i Amparo Moreno, Directora del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB. La sessió es va celebrar el passat 26 d’abril i va ser moderada per Francesc Cayuela, membre de la Junta Executiva de l’Associació d’Amics UAB.

Francesc Cayuela, membre d’Amics de la UAB; Amparo Moreno Sardà, directora del LPCCP; i Jordi Foz, Secretari de Transparència i Govern Obert de la Generalitat

El títol escollit pel debat va ser celebrat per Rafael Ribó, qui va destacar que en relació a la resta d’estats de la UE, Espanya i Catalunya han assumit molt tard la importància de la transparència i del dret dels ciutadans a l’accés a la informació. Finalment, va dir, s’ha fet un canvi normatiu davant dels nombrosos casos de corrupció i per això s’ha volgut fer una llei que presenta molts problemes pel seu compliment. El Síndic de Greuges té l’encàrrec de fer un informe anual sobre l’aplicació de la Llei. El primer es va fer en 2016 i a les conclusions es va assenyalar que cal més publicitat, formació i informació sobre la Llei. Ribó va remarcar que s’ha d’avançar cap a un canvi de paradigma en la relació ciutadania-poders públics, de manera que els segons estiguin al servei dels primers.

La Dra. Amparo Moreno va presentar els resultats de l’avaluació de la transparència  dels ajuntaments, consells comarcals i diputacions de Catalunya, Infoparticipa 2016. Aquest estudi es fa considerant només 52 indicadors, de les 130 obligacions que la Llei determina. Tot i això, i malgrat que el nombre de les administracions públiques que compleixen ha augmentat, el 90% dels ajuntaments no aconsegueixen una puntuació suficient per aconseguir el segell de transparència que atorga la UAB. Per això va proposar una reformulació de la noció de comunicació pública i una transformació dels gabinets de premsa de les administracions per garantir el dret a la informació.

Francesc Cayuela, d’Amics de la UAB i Rafael Ribó, Síndic de Greuges de Catalunya

El Secretari de Transparència i Govern Obert, també va insistir en aquesta idea, afirmant que cal reformar a fons l’administració perquè cal un canvi de cultura i d’organització que afecta a les persones i els processos. Jordi Foz, va explicar que s’ha aprovat el Pla de Govern Obert 2017-2018, dividit en 5 àmbits, el primer dels quals és transparència. Amb el seu desenvolupament s’ha d’aconseguir generar més participació ciutadana i per això és imprescindible fer informació comprensible.

El diagnòstic que es va fer serveix també per entendre les dificultats que tenen les entitats sense ànim de lucre per aplicar la Llei de Transparència i, a la vegada, la importància de fer aquest canvi de cultura, que ha d’enfortir les entitats, potenciar la participació i millorar la gestió de les organitzacions.