Eines de transparència per al tercer sector, nou Webinar de Xarxanet

Xarxanet.org va organitzar un col·loqui en que es van presentar dues eines de transparència per a les entitats no lucratives: Balanç Social i TransparEnt. Es va emetre per streaming el passat 15 de juny i el vídeo es pot veure a la carta a la web de Xarxanet, al seu canal de YouTube o en aquesta mateixa pàgina.

Martina Mayrhofer de Teb va conduir l’acte, Ruben Suriñach va presentar el projecte Balanç Social de la Xarxa d’Economia Solidària, i Pedro Molina, el projecte TransparEnt del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB.

Ruben Suriñach, coordinador del projecte de Balanç Social de la Xarxa d’Economia Solidària.

Ruben Suriñach va situar El Balanç Social en el marc de l’economia social i solidària. Són més de 100 entitats que fan servir cada any el procediment i l’eina. Aquesta continuïtat permet apreciar les millores que es van produint. En quant a l’eina, la pot fer servir qualsevol entitat per avaluar diferents aspectes com dades econòmiques, democràcia, igualtat, medi ambient, compromís social o qualitat laboral i professional. Amb les dades aportades, es crea un document per a la pròpia entitat i altres preparats perquè puguin ser compartits, amb els resultats resumits i presentats de forma gràfica, amb una infografia.

La segona eina que es va presentar, TransparEnt, que ja fan servir 270 entitats, s’ha desenvolupat perquè les entitats puguin millorar la seva transparència, incorporant-la com un valor de l’organització. A més d’oferir un procediment d’autoavaluació i de millora, les entitats registrades poden obtenir un certificat que acredita el nivell assolit. La metodologia contempla els criteris de la Llei de Transparència de Catalunya i els principis que s’han d’aplicar perquè la informació sigui veritablement transparent, com que la informació ha de ser comprensible, fàcilment accessible i s’ha de publicar de forma oportuna, es a dir, quan és d’interés.

A més de les presentacions que va fer cada ponent, l’acte va concloure amb un col·loqui al voltant de les preguntes que va plantejar la moderadora i altres que van enviar les persones que estaven seguint el streaming.

Els Webinars de Xarxanet presenten recursos per les entitats. El febrer passat ja es va emetre un titolat “Com complir amb la Llei de Transparència” que podeu veure en aquest enllaç. A més, a Xarxanet.org hi ha un espai especial sobre transparència amb recursos i informacions d’actualitat sobre aquest tema.