Bones pràctiques en transparència: presentació de l’entitat i dels òrgans de govern

Marc Viñas, Subdirector General de Cooperació Social i Voluntariat, presentant la sessió de formació del dia 18 de juliol de 2017 a la DGACC

Ja són gairebé 300 les entitats que fan servir la plataforma TransparEnt i moltes han millorat les seves pràctiques de comunicació a mesura que incorporaven el valor de la transparència.

Perquè les informacions publicades siguin d’utilitat als usuaris dels espais web i afavoreixin la confiança que transmet l’entitat, s’han d’aplicar criteris fonamentals com que han de ser comprensibles i fàcilment accessibles.

En aquesta ocasió destaquem algunes bones practiques sobre la presentació de l’entitat i dels òrgans de govern, que poden ser útils per altres entitats.

Ens agrada molt l’apartat “L’associació” de Talma. És visualment atractiu, amb epígrafs molt clars i que permeten una navegació fàcil a qualsevol usuari. Encara que alguns continguts els estan acabant de construir, destaquem l’apartat “Coneix-nos” perquè han fet una molta bona síntesi, amb un redactat breu però suficient. Inclouen un bon grapat d’informacions sobre la naturalesa jurídica de l’entitat, el marc legal que regula el seu funcionament, la visió, la missió i els valors i altres informacions. Un excel·lent punt de partida per interessar-se per l’entitat.

L’apartat “Funcionament” de la Coordinadora de Centres d’Estudi de Parla Catalana és un bon exemple de com aprofitar la tecnologia disponible per construir un bon apartat dedicat a explicar l’estructura de l’entitat. És especialment destacable l’esforç per presentar la regulació dels òrgans dels govern (competències, funcionament, etc.) i la composició de la Junta. En poc espai podem conèixer la imatge de cada persona, el seu nom, el càrrec que ocupa i la data d’inici, i tenim accés al seu correu i currículum. En aquest cas s’ha adjuntat el currículum en pdf per la manca d’espai.

L’estil en què s’explica el perfil dels membres del òrgans de govern pot ser molt diferent, depenent de la missió de l’entitat i altres característiques. Així, a  la pàgina de l’Associació AFAPAC podem trobar un perfil de cada un dels membres de la junta de caire molt personal, que explica i ressalta la vinculació com a familiars d’aquestes persones amb les patologies del creixement. Les imatges i l’ús de la primera persona en el text, mostra la proximitat i empatia que es vol tenir amb les famílies afectades i és una crida a la participació d’altres persones.

Un estil diferent però igualment ben construït el trobem a l’Associació Esclat on es ressalten les competències i trajectòria dels membres de la junta. A continuació hi ha una breu nota sobre les retribucions dels responsables de l’entitat que reproduïm perquè ens sembla exemplar. Explica i raona molt bé els matisos de la situació del que descriu: “Els membres de la Junta directiva exerceixen el seu càrrec gratuïtament, sens perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec”.

Si assistiu a les sessions de formació programades i coorganitzades amb la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat de Catalunya, coneixereu més exemples de bones pràctiques. Si us voleu inscriure a algunes de les sessions previstes, consulteu la pàgina Agenda d’aquesta web.