BONES PRÀCTIQUES EN TRANSPARÈNCIA: PÀGINA D’INICI I DEFINICIÓ DE L’ENTITAT

Sessions de formació a Terrassa, els dies 26 i 27 de setembre de 2017.

Cada vegada tenim més exemples de pàgines web que ofereixen una visió completa de la entitat i que publiquen les informacions de forma comprensible i correctament estructurada. Destaquem a continuació algunes bones pràctiques que contribueixen a mostrar la voluntat de transparència de l’entitat i que a la vegada milloren la seva comunicació.

El models de comunicació els construïm en bona part a partir de la pròpia experiència. Per tant, les pàgines web que es visiten amb freqüència són les referències que sovint traslladem a les webs de les entitats. Però les pàgines comercials o dels mitjans de comunicació tenen intencionalitats diferents a les que ha de tenir una entitat sense ànim de lucre, que ha de mostrar prioritàriament el seu caràcter i finalitats.

En aquest sentit, la pàgina d’inici és fonamental perquè els visitants reconeguin la naturalesa de l’entitat i la seva funció social. Un bon exemple és el de la Fundació Prodis. El carrusel de fotografies que hi ha a sota de la capçalera conté imatges i missatges que apropen l’organització al visitant. A continuació, i de forma ben visible, hi ha una breu definició de l’entitat i tres grans enllaços que porten als espais de la web on es publiquen els objectius i feines que es desenvolupen.

Sessions de formació a Terrassa, els dies 26 i 27 de setembre de 2017.

També ens trobem sovint amb webs on és difícil identificar la tipologia d’entitat a la pàgina d’inici, quan és un element cabdal perquè els visitants sàpiguen que es tracta d’una entitat sense ànim de lucre. L’encapçalament de la pàgina de la Fundació Concepció Juvanteny ens agrada especialment perquè es comença la navegació amb una idea clara de presentació de l’entitat, del què és i de la seva missió. De forma molt visible veiem el nom complet amb indicació de la tipologia jurídica i a continuació un lema perfectament comprensible i definidor de la missió de l’entitat. A l’esquerra del nom hi ha una imatge que recull gràficament la mateixa idea. Més que una imatge atractiva, de marca comercial, és un dibuix bonic, adreçat a grans i petits. Ens sembla perfectament adequada, doncs no ens cansarem de repetir que les webs de les entitats no han de copiar les estratègies empresarials, més aviat han de buscar elements específics adequats a les seves finalitats. A continuació hi ha un text introductori que en poques línies ens apropa els objectius i, molt important, agraeix el seu suport a totes les persones que col·laboren amb l’entitat. És un text que genera empatia, doncs es comença reconeixent dificultats però a la vegada determinació i és una invitació a participar activament en el seu projecte. També és un bon exemple l’apartat que anomenen Dades Oficials, on es presenten de forma ordenada i clara les dades fiscals, de registre i bancàries.

Sobre la presentació de l’entitat, un bon exemple de com presentar l’estructura d’un grup d’entitats es troba a la web d’Ampans. És una informació complexa i no és fàcil donar-la de forma comprensible. Trobem que l’explicació d’Ampans és formal i rigorosa però és breu i està molt ben estructurada, de forma que aporta la informació de forma clara i sense cansar al lector. És donen les dades necessàries i, a la vegada, s’explica l’activitat de cada una de les empreses del grup. També és interesant l’apartat Normativa d’Aplicació, on es recull tota la legislació que regula l’activitat de la Fundació en diferents apartats temàtics. D’aquesta manera es facilita la comprensió i és més fàcil de trobar el que pugui ser d’interès pel visitant.