D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades personals restaran incorporades a un fitxer informàtic del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural, amb la finalitat de gestionar el servei d’informació i l’atenció a les persones que contacten amb aquest organisme, així com informar de l’actualitat i actuacions que, en base a les dades facilitades, es consideri que poden ser del seu interès. No es cediran dades a tercers excepte quan ho requereixi la pròpia tramitació o la persona usuària ho autoritzi expressament.

Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit a “Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural: Facultat de Ciències de la Informació – Campus UAB – Edifici I, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Barcelona, Spain”, indicant clarament en l’assumpte “Exercici de dret LOPD”.