Presentació de la plataforma TransparEntEl grup d’investigació Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la UAB, es va crear al 2012 com a resultat de la fusió del Feminari Dones i Cultura de Masses i el Laboratori de Comunicació Pública.

Les investigacions d’aquests equips van coincidir a assenyalar que el periodisme ha centrat la seva mirada en les institucions, les entitats i les dades abstractes. Com a conseqüència d’aquesta deshumanització, és necessari que les investigacions s’orientin a desenvolupar metodologies i eines innovadores per a facilitar que una ciutadania cada vegada més plural pugui exercir els seus drets democràtics, començant per disposar d’informació completa i comprensible.

Per assolir aquest objectiu, l’equip ha desenvolupat diferents eines, com el Mapa Interactiu dels Mitjans de Comunicació a Catalunya o el Mapa Infoparticipa i actualment està també realitzant la plataforma HumanismePlural.com.

En els darrers anys hem desenvolupat una metodologia per a la millora de la transparència de les administracions públiques locals,  aplicant un procediment d’avaluació rigorós i una estratègia de comunicació eficaç. Els resultats d’aquest treball han demostrat que es pot contribuir a la millora de la comunicació pública des de l’àmbit acadèmic universitari.

Partint d’aquesta experiència, vam iniciar el 2014 un projecte perquè les entitats sense ànim de lucre disposin de recursos que els  facilitin la diagnosi de l’estat de la seva comunicació i millorar-la.

A continuació, podeu consultar les fites més importants d’aquest projecte.

Cronologia

 • setembre 2022

  Publicació del Procediment Exprés

  Publicació del nou Procediment Exprés d’autoavaluació i millora de la transparència i la comunicació de les entitats sense ànim de lucre.

  Llegir més
 • abril 2016

  Obertura i presentació de la plataforma TransparEnt

  Amb l’obertura de la plataforma TransparEnt les entitats disposen d’una eina que permet fer autoavaluació, saber com millorar el diagnòstic inicial i obtenir documents d’autoacreditació de la transparència.

  Llegir més
 • octubre 2015

  Comença el disseny de la plataforma web d’autoavaluació

  Hem iniciat les tasques de disseny de la web que facilitarà a les entitats interessades realitzar l’autoavaluació on-line de la trasparència.

  Llegir més
 • juliol 2015

  Selecció d’entitats model per a un treball col·laboratiu

  Un grup d’entitats de diferents sectors estan aplicant els criteris de transparència publicats l’any passat al document Transparència i qualitat de la informació de les entitats sense ànim de lucre. Manual i guia d’autoavaluació.

  Llegir més
 • juny 2015

  Constitució d’una taula consultiva

  Durant 2015 constituïm una taula consultiva amb representació d’administracions públiques i entitats per definir uns criteris d’acreditació de la transparència.

  Llegir més
 • desembre 2014

  Publicació del Manual i guia d’autoavaluació

  A finals de 2014 vam publicar el document Transparència i qualitat de la informació de les entitats sense ànim de lucre. Manual i guia d’autoavaluació.

  Llegir més