TransparEnt: Transparència i qualitat de la informació de les entitats no lucratives

L’objectiu del projecte TransparEnt és proporcionar a les entitats criteris i eines per fer una comunicació transparent i de qualitat, impulsant-hi millores que afavoreixin tant a cada una de les organitzacions com al conjunt del sector.

La transparència és un valor que resulta imprescindible incorporar per generar confiança i millorar la gestió. Cap institució pública o privada, que es proposi enfortir les relacions amb usuaris, treballadors, col·laboradors i amb la ciutadania en general, pot defugir la responsabilitat de publicar informació completa i intel·ligible que faci possible el diàleg, la participació i el rendiment de comptes de les seves actuacions envers els interessos de tots els subjectes implicats i el conjunt de la societat.

La manca de bones pràctiques consolidades i d’una tradició sòlida dificulten l’aplicació dels principis de transparència i l’apreciació dels beneficis que comporta. És per això que calen criteris i models com els que desenvolupa el projecte TransparEnt.

La plataforma TransparEnt ofereix a les entitats una eina per fer autoavaluació de la transparència de la informació que es publica a la pàgina web de l’organització. També es poden descarregar documents d’autoacreditació del nivell de transparència assolit.

Podeu fer una prova del funcionament de l’eina d’autoavaluació clicant aquí

Us podeu registrar i fer servir l’eina d’autoavaluació clicant aquí

Trobareu informació complerta del projecte als diferents apartats del menú