Registre

Es registren entitats i persones que tinguin la responsabilitat de fer les avaluacions. Les persones sempre estaran vinculades a una entitat. La primera persona que registri una entitat (amb les dades fiscals de l’entitat correctes) serà l’administradora del compte de l’entitat i també podrà registar altres persones que col·laborin amb la tasca d’avaluació o que vulguin fer el seguiment.