Comença el disseny de la plataforma web d’autoavaluació

octubre 2015

Hem iniciat les tasques de conceptualització i disseny de la plataforma web que ens permetrà possar a l’abast de totes les entitats interessades l’eina per realitzar l’autoavaluació del grau de trasparència assolit. Des d’aquesta eina on-line, les entitats podran consultar quins són els criteris establerts col·lectivament i realitzar el seu propi test de transparència. Des del mateix web podran obtenir un certificat de la seva avaluació que podrà servir per a presentar en diferents tràmits amb l’administració.