Constitució d’una taula consultiva

juny 2015

Durant 2015 continuem impartint formació i constituïm una taula consultiva amb representació d’administracions públiques i entitats. La seva missió consisteix en definir uns criteris d’acreditació de la transparència i avaluar el procediment de proves i implantació. Amb aquests passos, seguim impulsant l’establiment d’un mecanisme d’autoregulació de la transparència per a entitats no lucratives.