Obertura i presentació de la plataforma TransparEnt

abril 2016

Amb l’obertura de la plataforma TransparEnt les entitats disposen d’una eina que permet fer autoavaluació, saber com millorar el diagnòstic inicial i obtenir documents d’autoacreditació de la transparència.