Selecció d’entitats model per a un treball col·laboratiu

juliol 2015

Un grup d’entitats de diferents sectors estan aplicant els criteris de transparència publicats l’any passat al document Transparència i qualitat de la informació de les entitats sense ànim de lucre. Manual i guia d’autoavaluació. Aquestes 11 entitats participen voluntàriament en un procés de treball col·laboratiu de millora de la seva comunicació que les ha de convertir en referents per a la resta.Les entitats han estat seleccionades en el marc del projecte TransparEnt i a proposta de les organitzacions que integren la taula consultiva sobre transparència de les entitats no lucratives. Així s’ha pogut tenir una mostra representativa de diferents sectors, doncs hi ha representades entitats dels àmbits d’esport, cultura, tercer sector i altres.